SCCCRN

Topic List

โดย สมพร เหมืองทอง on 26 ก.ค. 57 15:15

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดการอบรมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านการรับมืออุทกภัย เพื่อให้เป็นหลักสุตรในการเรียนรู้ในการรับมืออุทกภัยสำหรับสถานศึกษาทั้ง 6 แห่ง ในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 , ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , ผู้ดูแล www.hatyaicityclimate.org  และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการรับมืออุทกภัย

โดย Little Bear on 7 ก.ย. 56 17:52
   
       

HatyaiCityClimate.Org

บันทึกจากคนทำเว็บ

   
   
       

ข่าวลือทุกครั้งที่ฝนตกหนัก

       

เขื่อนสะเดาแตก

   
   
       

ข่าวลือทุกครั้งที่ฝนตกหนัก

       

น้ำจากจะนะไหลเข้าหาดใหญ่

   
   
       

ข่าวลือทุกครั้งที่ฝนตกหนัก

       

มาเลย์ปล่อยน้ำ

   
   
       

เลยออกมาเป็น

       

คำอธิบายภาพ : hyc-01

   
   

ที่มา สร้าง Presentation ให้น่าสนใจด้วย impress.js

โดย Little Bear on 13 ม.ค. 55 03:15

ข้อมูลสำหรับนำเสนอในการบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา โดยคุณสมภพ วิสุทธิศิริ ส่วนพยากรณ์อากาศ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ใช้ประกอบการบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ ส่วนวีดิโอของการบรรยาย จะติดตามมาในโอกาสต่อไป กรุณาติดตามได้ในหน้านี้

ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์

โดย Little Bear on 2 พ.ย. 54 15:15

แนะนำเว็บไซต์ www.hatyaicityclimate.org โดย โครงการ เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-เมืองหาดใหญ่ - Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN)

โดย Little Bear on 24 ต.ค. 54 01:00

ไฟล์นำเสนอจากการประชุมสัมนาเรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดยโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมจอห์น ปอล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ประกอบเอกสารนะครับ

ท่านสามารถดูวิดีโอบรรยายประกอบไฟล์นำเสนอได้ที่นี่