ติดต่อ

โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) - ACCCRN Hatyai

สำนักงาน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ (HCCRLC)

ที่อยู่ เลขที่ 73 ซอย 5 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 081 084 2148, 074-221286

อีเมล์ acccrnhatyai2013 ที่ gmail ด็อท com